ข่าวสารและกิจกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 1400  พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ  นางจงกล กนกโชติ ณ  ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร