ข่าวสารและกิจกรรม

พิธี รับ - ส่งหน้าที่เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก /นายสนามมวยเวทีลุมพินี

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 พลตรี เกษม เบญจนิรัติศัย เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก /นายสนามมวยเวทีลุมพินี

ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชากรมสวัสดิการทหารบกให้กับ พลตรี ศุภณัฐ แก้วหิรัญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก /นายสนามมวยเวทีลุมพินีท่านใหม่

ในพิธี รับ - ส่งหน้าที่ จก.สก.ทบ. ณ อาคารรับรองเกษะโกมล