ข่าวสารและกิจกรรม

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 1830 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

นางละมูลศรี  จิตต์แจ้ง  ณ  ฌาปนาสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร