ข่าวสารและกิจกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง เขตบางพลัด กทม.