ข่าวสารและกิจกรรม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 1830 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

พลอากาศโท ชัยกมล ลำเจียก  ณ  ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร