ข่าวสารและกิจกรรม

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 1600 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พ.อ.ประเชาวน์  เผ่าจินดา  ณ  ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร