ข่าวสารและกิจกรรม

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 1830 พลเอก ประยุทธุ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

พ.อ.ประเชาวน์  เผ่าจินดา  ณ  ฌาปนาสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร