ข่าวสารและกิจกรรม

อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

วันที่ 25 พ.ย.60 เวลา 1700 นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ 

รศ.ดร.ปรีชา  หงส์ไกรเลิศ ณ  ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร