ข่าวสารและกิจกรรม

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 27 พ.ย.60 เวลา 1830  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

พ.อ.ประเชาวน์  เผ่าจินดา  ณ  ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร