ข่าวสารและกิจกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 28 พ.ย.60 เวลา 1830 นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พ.อ.ประเชาวน์  เผ่าจินดา  ณ  ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร