ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ต.หญิง ณัฐปรียา ชัยยัง เป็นผู้แทนของข้าราชการ และพนักงาน กฌป.สก.ทบ. มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับสำนักงานทะเบียนราษฎร์

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 พ.ต.หญิง ณัฐปรียา ชัยยัง เป็นผู้แทนของข้าราชการ และพนักงาน กฌป.สก.ทบ. มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับสำนักงานทะเบียนราษฎร์ (วังไชยา) เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา