ข่าวสารและกิจกรรม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 1830 พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นาย ประสิทธิ์  พงศ์วัฒนะเควิน   ณ  ฌาปณสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร