ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ให้กับ นร.ทหาร ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

ให้กับ นร.ทหาร ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทบ.วิภาวดีฯ