ข่าวสารและกิจกรรม

รอง จก.สก.ทบ.เป็น หน.คณะตรวจเยี่ยมและบรรยายงานด้านสวัสดิการ ณ มทบ.14 จว.ชลบุรี

พ.อ.วสันต์  พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(2)เป็น หน.คณะตรวจเยี่ยมและบรรยายงานด้านสวัสดิการ ณ มทบ.14 จว.ชลบุรีและ

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และได้ตรวจเยี่ยมชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ฌาปนกิจ ฯ

โดยมี ร.ท.กฤตพัฒน์ สาขาว หน.ชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ฯ ให้การต้อนรับ