ข่าวสารและกิจกรรม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 1700 พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลเอก นฤธี  เผือกพิพัฒน์ ณ  ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร