ข่าวสารและกิจกรรม

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีประชุมเพลิงศพ

วันที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 1700 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็นประธานในพิธีประชุมเพลิงศพ

นางสุจินต์ ชัมภารีย์ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร