ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

วันที่ 21 ก.ค.61 เวลา 1700 พล.อ.บัณฑิตย์  มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์  เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

พลเอก อัครเดช  ศศิประภา  ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร