ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ. จัดทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 9 ส.ค.61  พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.นำ รอง จก.สก.ทบ., หน.นขต.สก.ทบ.,กำลังพล กฌป.สก.ทบ.

และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ประจำเดือน ส.ค. 61 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ณ กฌป.สก.ทบ.