ข่าวสารและกิจกรรม

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 7 ก.ย. 61 เวลา 1830 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ 

คุณหญิงอรนุช บุนนาค ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร