ข่าวสารและกิจกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชทานเพลิงศพ

วันที่ 9 ก.ย. เวลา 1700 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชทานเพลิงศพ

นางส่องชาติ  ชื่นศิริ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร