ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้นายทหารประทวน

วันที่ 13 ก.ย. 61 เวลา 0900  พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ.เป็นประธานในพิธีประดับยศ

ให้นายทหารประทวน ส.ต.วรานนท์  ปรางค์จันทร์ ณ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก