ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลพร้อมทั้งรับสมัครสมาชิก และคืนสภาพสมาชิกประจำเดือน ต.ค.61