ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้ช่วย ผบ.ทบ.(1) เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 5 ต.ค.61 พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วย ผบ.ทบ.(1) เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

นางย้ง ต่างท้วม ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร