ข่าวสารและกิจกรรม

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 31 ต.ค.61 เวลา 1700 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

และ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางถาวร  เครืองาม ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร