ข่าวสารและกิจกรรม

รอง เสธ.ทบ.(1) ตรวจเยี่ยม การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.และ กิจการฌาปนสถาน ทบ.

พล.ท. คธายุทธ์ เสาวคนธ์ รอง เสธ.ทบ.(1) ตรวจเยี่ยม การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.และ กิจการฌาปนสถาน ทบ.

โดยมี พล.ต. ชวเมธ จุ้ยเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ให้การต้อนรับ ณ วัดโสมนัสวิหารและ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร