ข่าวสารและกิจกรรม

ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 1 พ.ย.61 เวลา 1830 นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

นางถาวร  เครืองาม ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร