ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้นายทหารประทวน

วันที่ 8 พ.ย. 61 เวลา 0900  พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ.เป็นประธานในพิธีประดับยศ

ให้นายทหารประทวนส.ท.กฤษณะ ชัยมีเขียว ณ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก