ข่าวสารและกิจกรรม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 28 ม.ค.62 เวลา 1830 พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พล.อ. ไสยสิทธิ์ บุณยรัตพันธุ์ ณ ศาลา 9 ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร