ข่าวสารและกิจกรรม

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 29 ม.ค.62 วลา 1830 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ 

พล.อ.ไสยสิทธิ์ บุณยรัตพันธุ์ ณ ศาลา 9 ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร