ข่าวสารและกิจกรรม

รอง จก.สก.ทบ. นำกำลังพล กฌป.สก.ทบ สำนักงานเขตป้อมปราบฯ สน.นางเลิ้ง รร.วัดโสมนัส และชุมชนวัดโสมนัสฯ ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 25 ก.พ. 62 พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ. นำกำลังพล กฌป.สก.ทบ สำนักงานเขตป้อมปราบฯ

สน.นางเลิ้ง รร.วัดโสมนัส และชุมชนวัดโสมนัสฯ ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ กฌป.สก.ทบ.และบริเวณโดยรอบ