ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลพร้อมทั้งรับสมัครสมาชิก และคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.41,มทบ.43,มทบ.45,มทบ.44

กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลพร้อมทั้งรับสมัครสมาชิก และคืนสภาพสมาชิก

ณ มทบ.41,มทบ.43,มทบ.45,มทบ.44