ข่าวสารและกิจกรรม

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและประธานสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 5 มี.ค. 62 เวลา 1700 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและประธานสวดพระอภิธรรมศพ พล.ต.ประหยัด  ชนะ ณ ศาลา 5

ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร