ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลพร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.41

วันที่ 18 มี.ค.62 กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลพร้อมทั้งรับสมัครสมาชิก และคืนสภาพสมาชิก

ณ มทบ.41 จว.นครศรีธรรมราช โดยมี พ.ท.หญิง ณัฐปรียา ชัยยัง เป็นหัวหน้าชุด