ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลพร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.43

วันที่ 19 มี.ค.62 กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลพร้อมทั้งรับสมัครสมาชิก และคืนสภาพสมาชิก

ณ มทบ.43 จว.นครศรีธรรมราช โดยมี พ.ท.หญิง ณัฐปรียา ชัยยัง เป็นหัวหน้าชุด