ข่าวสารและกิจกรรม

จก.สก.ทบ.ตรวจเยี่ยมชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ ณ มทบ.44 จว.ชุมพร

วันที่ 21 มี.ค.62 พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ.ตรวจเยี่ยมชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ของกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

ปฏิบัติงาน ณ มทบ.44 จว.ชุมพร โดยมี พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ