ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. พบปะกำลังพล ณ ที่รวมพลพร้อมทั้งตรวจการฝึกแถว

วันที่ 7 พ.ค. 62 พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. พบปะกำลังพล ณ ที่รวมพลพร้อมทั้งตรวจการฝึกแถวของกำลังพลประจำทุกวันอังคารต้นเดือน เพื่อฝึกระเบียบวินัย