ข่าวสารและกิจกรรม

สมาชิก กิตติมศักด์ ได้มาทำการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนการชำระเงินให้บุตร

วันที่ 7 พ.ค.62 จ.ส.อ.ชิน ชมภูมิพย์ สมาชิก กิตติมศักด์ ได้มาทำการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนการชำระเงินสดจากส่วนกลาง

เป็นหักผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยของตนเอง ให้ผู้รับเงินสงเคราะห์ชื่อ นายณัฐวัสส์ ชมภูทิพย์