ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. นำข้าราชการและกำลังพลของ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ใส่เสื้อเหลือง

วันที่ 8 พ.ค.62 พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. นำข้าราชการและกำลังพลของ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

ใส่เสื้อเหลือง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562