ข่าวสารและกิจกรรม

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล กรมสวัสดิการทหารบก

วันที่ 10 พ.ค. 62 พล.ต. ชวเมธ จุ้ยเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารบก ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก วิภาวดีฯ