ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ.นำกำลังพลกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

วันที่ 15 พ.ค. 62 กฌป.สก.ทบ.นำกำลังพลของกองการฌาปนกิจกรมสวัสดิการทหารบก ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

โดยเต้นแอโรบิคและบาสโลปและชั่งน้ำหนักวัดค่ามวลกาย เพื่อนำไปปรับปรุงสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น