ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ. เปิดอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยทหาร ที่ปฏิบัติงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

กฌป.สก.ทบ. เปิดอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยทหาร ที่ปฏิบัติงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ประจำปี 2562

แบ่งเป็นหน่วยส่วนภูมิภาค 76 นาย ส่วนกลาง 24 นาย รวม 100 นาย ระยะเวลาการอบรม 5 วัน

ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 มิ.ย.62 โดยอบรมที่ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ( ศาลา 10 )