ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ.ให้การต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 5 มิ.ย.62 กฌป.สก.ทบ.ให้การต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี วัดความดัน เอกซเรย์ แก่ข้าราชการ และพนักงาน กฌป.สก.ทบ.