ข่าวสารและกิจกรรม

จก.สก.ทบ.เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยทหาร ที่ปฏิบัติงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

วันที่ 11 มิ.ย.62 พล.ต.ชวเมธ  จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ.เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยทหาร

ที่ปฏิบัติงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ประจำปี 2562 ณ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

โดยมี พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ.ให้การต้อนรับ