ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ปฐมนิเทศ และบรรยายการพัฒนาระบบงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยทหาร

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ปฐมนิเทศ และบรรยายการพัฒนาระบบงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยทหารที่ปฏิบัติงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. เมื่อ 10 มิ.ย.62