ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ.ให้การต้อนรับคณะนายทหารประทวนดูงาน ณ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.

วันที่ 12 มิ.ย.62 พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ.ให้การต้อนรับคณะนายทหารประทวนที่มาอบรมงานด้านสวัสดิการ

ที่กรมสวัสดิการทหารบก ดูงาน ณ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก