ข่าวสารและกิจกรรม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

วันที่ 4  ก.ค. 62 เวลา 1700 พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ 

พลเอก เฉลิมพล ธรรมสุนทร ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร โดยมี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมในพิธี