ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก

กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก

วันจันทร์ที่  22 ก.ค. 62 เวลา 0900 – 1600   พล.ร.9   จว.กาญจนบุรี

วันอังคารที่ 23 ก.ค. 62 เวลา 0900 – 1500   พล.ร.9   จว.กาญจนบุรี

วันพุธที่     24 ก.ค. 62 เวลา 0830 – 1600   มทบ.16  จว.ราชบุรี