ข่าวสารและกิจกรรม

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

วันที่ 8 ก.ค. 62 เวลา 1700 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลโท อุสไนท์  เฟื่องพูลนุช ณ ศาลา 8 ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร