ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. นำข้าราชการและกำลังพลไหว้พระสวดมนต์

วันที่ 9 ก.ค.62 พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. นำข้าราชการและกำลังพล กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

ไหว้พระสวดมนต์ ทุกๆวันพระ เพื่อความเป็นศิริมงคลและรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของปวงชนชาวไทย