ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ.นำกำลังพลกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

วันที่ 10 ก.ค. 62 พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ.นำกำลังพลของกองการฌาปนกิจกรมสวัสดิการทหารบก

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยเต้นแอโรบิคและเต้นบาสโลปและชั่งน้ำหนักวัดค่ามวลกาย เพื่อนำไปปรับปรุงสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น